0

اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور و فرآیند جدید در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.

هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه ۱۱ شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل…