احسان بیکی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ با اشاره به قیمت گذاری مرغ گرم و مرغ زنده گفت: جهت تصمیم گیری قیمت مشخص برای مرغ گرم و زنده مقرر شد جلسه ای برگزار گردد و مطابق برنامه کارشناسی شده زمینه رضایت تولید کننده و مصرف کننده فراهم گردد. در این جلسه از کلیه فعالین اقتصادی در حوزه دام و طیور دعوت گردیده تا با ارائه نظرات کارشناسی فرمول مناسب جهت تعیین قیمت این محصول را تعیین نمایند.

سید حسین خیریه نائب رئیس هیأت مدیره شرکت ستاره کیان بیرجند با اشاره به ضرورت تعیین و تکلیف قیمت مرغ گرم و  زنده، تخم مرغ و جوجه گفت: تا زمان پیدا شدن راهکار مناسب و کارشناسی شده جهت قیمت گذاری، ملزم به داشتن فرمول یا دستورالعمل کارشناسی هستیم تا در دوره های مختلف در تغییرات حاصله در بازار ناگزیر به برگزاری جلسات متعدد جهت تصمیم گیری برای تعیین قیمت نباشیم. خیریه با اشاره به الزام رعایت عدالت میان تولید کننده و مصرف کننده گفت : عدالت سبب می شود تولید کننده به سود استحقاقی خود دست یابد و از گردونه تولید خارج نشود چراکه اگر تولید کننده ای در استان نباشد قطعا کالای مورد نظر با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نخواهد رسید و نارضایتی مصرف کننده را در پی خواهد داشت. بنابراین رعایت عدالت در تعیین قیمت به طوری که هم منافع تولید کننده و هم مصرف کننده در آن دیده شوند قطعا راهگشا خواهد بود. وی در ادامه افزود: زمانی که تعادل بین تولید و مصرف ایجاد گردد قیمت هم متعادل خواهد شد، در بازه زمانی که تولید افزایش می یابد و تولید کننده مجبور به عرضه کالا زیر قیمت تمام شده می شود باید به یاری اش شتافت و همچنین مادامی که تولید کاهش می یابد و قیمت نهایی کالای عرضه شده افزایش می یابد باید چاره ای اندیشید تا مصرف کننده متحمل ضرر نگردد و با رعایت عدالت و در نظر گرفتن نقطه تعادل قطعا این مهم حاصل خواهد شد. مدیرعامل شرکت ستاره کیان با اشاره به  الزام بررسی روش های تعیین قیمت  در سایر استانها گفت: آنچه در تصمیم گیری برای تعیین قیمت الزام دارد آن است که روش های تعیین قیمت در سایر استانها بخصوص استانهای همجوار به چه صورت انجام می پذیرد؟ و تولید کننده در استان خراسان جنوبی قیمتی بالاتر از میانگین قیمت دولتی انتظار ندارد. خیریه در ادامه افزود: تولید کننده زمانی می تواند یک تولید پر رونق داشته باشد که قوی گردد و عدالت در خصوص وی اجرا گردد، بعنوان مثال اگر تحت فشار قرار گیرد تا تولیدات خود را زیر قیمت مصوب بفروشد و تولید برایش زیان ده گردد، قطعا از چرخه تولید خارج خواهد شد و این مسئله قطعا ضربه بزرگی به اقتصاد استان خواهد زد. مدیرعامل شرکت ستاره کیان بیرجند در ادامه پیشنهاد محاسبه میانگین قیمت مرغ زنده در کشور بصورت موقت و در نظر گرفتن آن برای قیمت مرغ زنده در استان تا زمان تعیین قیمت خاص استان از طریق فرمول مصوب را مطرح نمود. خیریه با اشاره به آیتم های پیشنهادی مندرج در فرمول تعیین قیمت مرغ زنده در استان گفت: با رعایت اصل همدلی و درک متقابل میان بخش خصوصی و دولتی در استان، از جمله آیتم های شاخص در تعیین قیمت می تواند قمیت دان، هزینه حمل و یا قیمت مرغ زنده باشد.

رضا فروزانفر نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند و مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان گفت: مطالبه گری در مسیر صحیح و کارشناسی شده در خصوص تعیین قیمت باید توسط فعالین این صنعت صورت پذیرد. فروزانفر در ادامه با اشاره به الزام رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده افزود: برای برقراری عدالت باید هم منافع تولید کننده و هم مصرف کننده در نظر گرفته شود و در تعیین قیمت، سرانه مصرف استان که سهم کوچکی در سبد مصرفی خانوار دارد، نیز در نظر گرفته شود. مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان با اشاره به نگاه صادراتی به بازار به دلیل رشد زیاد این صنعت که متأثر از یارانه های تخصیصی صنعت طیور در همه حلقه های کشور و تولید می باشد، تولید با مازاد مواجه است، از یک سو با کاهش قدرت خرید و از سوی دیگر در همه حلقه های تولیدی گفت : نوع نگاه به بازار دام و طیور باید صادراتی باشد، بنابراین بهینه سازی ساختار و تجهیزات در زمینه محصولات نهایی صنعت مرغ منجمد و فرآورده های وابسته، امکانات مطلوب، زیر ساخت و تنوع محصولات از الزامات ورود به بازارهای صادراتی همچنین تداوم و ثبات در صدور دستور العمل های حوزه صادرات و پرهیز از نگرانی های بی مورد درخصوص افزایش قیمت داخلی را نیز می طلبد. وی در ادامه با اشاره به جهت گیری های سیاسی در حوزه اقتصاد افزود: اگر دیدگاه جریانات سیاسی مبتنی بر علم محوری، عدالت محوری و تولید محوری نباشد، قطعا اقتصاد در چارچوب سیاست محبوس شده و از مسیر توسعه فاصله خواهیم گرفت. فروزانفر با اشاره به انواع قیمت مرغ زنده اعلامی گفت : در حال حاضر با توجه به نوع فارم ، قیمت جوجه، قیمت دان و …. نرخ مرغ زنده بین ۶۳ هزار تا ۶۸ هزار تومان تعیین می گردد، این در حالی است که قیمت اعلام شده توسط پشتیبانی ۵۸ هزار تومان می باشد در صورتی که با توجه به تسلط تولید کنندگان بر شرایط تولید و در نظر گرفتن ۱۰% تلفات، ۱۰% سود، قیمت ۶۸ هزار تومان می باشد و قیمت ۵۸ هزار تومان اعلام شده از سوی پشتیبانی صرفا برای خرید تضمینی تعیین می گردد. وی در ادامه افزود: در استان خراسان جنوبی بدلیل عدم حمایت از تولید کننده در زمانی که کشش عرضه ایجاب می کند و قیمت ها در دیگر استان ها افزایش می یابد فرصت طلایی برای کسب ارزش افزوده و مازاد برای صنعت ایجاد می شود اما متأسفانه در این برحه از زمان نهادهای دولتی ذیربط با نگرانی از وضعیت معیشتی مردم و با دخالت دستوری و تصمیمات احساسی ناخواسته باعث فرصت سوزی غیرقابل جبران در صنعت طیور می گردند. فروزانفر با اشاره به موانع بازار صادراتی در این صنعت گفت: تصمیمات غیر کارشناسی در حوزه کلان صادراتی صنعت طیور، سبب از دست رفتن بازار صادراتی این محصول استان شده است وی در پایان گفت : ضروریست فرمول و آنالیز مناسبی جهت تعیین بهای تمام شده مرغ زنده در نظر گرفته شود.  فروزانفر در پایان خواستار تعیین قیمت مرغ زنده به صورت کشوری و یکسان شد.

سعید جوانشیر مدیرعامل شرکت قاین طیور گفت: نقطه تعادل نقطه ای است که تولید کننده به این نتیجه می رسد که تولید برایش سود آور بوده یا خیر که با قیمت گذاری دستوری متاسفانه رسیدن به قیمت تعادلی سخت می شود. مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به شرایط کم مرغی در گذشته و مقایسه آن با شرایط امروز گفت: دیگر شاخص های اقتصادی به مکانیزم خود عمل نمی کنند چراکه دخالت های دستوری به گروگان کشیدن قیمت ها باعث زیان به مرغداران شده و مرغداران از ترس خسارت دیگر جوجه ریزی نمی کنند. جوانشیر در ادامه افزود: اقدام برای قیمت گذاری در صنعت دام طیور مشابه سایر استانهای کشور موجب رسیدن به نقطه تعادل و حل مشکل فعالان این صنعت در استان خواهد گردید. مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به اینکه فعالیت در این صنعت در استان سودی برای تولید کننده ندارد، گفت: این صنعت در استان روز به روز در حال کوچکتر شدن است چراکه سودی برای تولید کننده ندارد. جوانشیر در ادامه با اشاره به فرمول قیمت گذاری مرغ زنده در استان گفت: تعیین فرمول قیمت گذاری را قبول دارم اما باید شروطی برای آن نیز در نظر گرفته شود، از جمله: انعطاف پذیری آن و تغییرات مؤلفه های فرمول هنگام تغییر قیمت ها و انجام آنالیز دقیق توسط این فرمول جهت قیمت گذاری. وی در پایان خواستار تعیین فرمول منطقی و دارای استاندارد برای تعیین قیمت مرغ زنده در استان گردید.

محمد علی محمدی مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان گفت: ضروریست جهت حفظ امنیت غذایی در استان دو عامل تعادل در بازار و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی جهت قیمت گذاری مناسب و کارشناسی حفظ گردد و این عامل موجب موفقیت این صنعت در سطح ملی و بین الملل خواهد گردید. محمدی در ادامه با تاکید بر قانونی نمودن فرمول تعیین قیمت مرغ زنده افزود: این فرمول باید بصورت قانون مطرح گردد چرا که داشتن قانون از بی قانونی بهتر و موثرتر خواهد بود. وی در ادامه افزود: در فرمول قانونی باید به موارد ریز و جزئی نیز اشاره گردد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در ابتدا این فرمول ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما به مرور زمان با به روزرسانی مرتفع گردد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان با اشاره به پایین بودن قیمت مرغ زنده در استان گفت: پایین بودن قیمت مرغ زنده در استان، حساسیت هایی را در این زمینه ایجاد خواهد کرد که بسیاری از موارد مربوط به این صنعت را در استان تحت الشعاع قرار خواهد داد. وی در ادامه افزود: هیچ دلیلی مبنی بر پایین بودن نرخ قیمت مرغ زنده در استان نسبت به سایر استانهای کشور توجیح پذیر نیست. محمدی در ادامه با اشاره به در نظر گرفتن همه شرایط تولید در تعیین فرمول قیمت گذاری گفت: درصد بالای ضایعات مرغداران نیز باید در فرمول تعیین قیمت لحاظ و در قیمت تمام شده اعمال گردد. محمدی ادامه داد: پرداخت مرغداران نیز بصورت نقدی بوده که این مسئله نیز باید در فرمول مربوطه در نظر گرفته شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان با اذعان به اینکه نقش  اصلی در زنجیره را مرغدار دارد، گفت: باید در این صنعت به مرغداران توجه ویژه ای گردد چرا که زمانی بخش دولتی می تواند آسوده خاطر باشد که تولید کننده، تولید با کیفیت و مطلوبی را به بازار ارائه دهد و امنیت غذایی از این طریق تامین گردد. وی در پایان تأکید نمود: مبنای این فرمول باید بر اساس منافع تولید کننده و مصرف کننده بوده و یک فرمول کارشناسی شده و دقیق باشد.

سید محمد عسکری عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان با اشاره به اینکه تولید کننده در این صنعت بار اصلی را به دوش می کشد اما نقشی در تصمیم گیری ها از جمله تعیین قیمت ندارد، گفت: ضرورت دارد تولید کنندگان در تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند تا تعیین قیمت ها بصورت کارشناسی انجام گیرد. عسکری در ادامه با اشاره به لزوم مدت مشخص جهت تغییرات قیمت مرغ زنده گفت: ضروریست یک بازه زمانی مشخص جهت اعمال تغییرات مرغ زنده به صورت کاهش یا افزایش در نظر گرفته شود تا تولید کننده با برنامه ریزی مناسبی برنامه تولید را پیش برد و متحمل ضرر و زیان نگردد. عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان در ادامه افزود: در حال حاضر تولید کننده در یک فضای تعریف شده قرار گرفته و ابزاری جهت تصمیم گیری در اختیار ندارد و مهمترین روش کنترل تولید در این صنعت کنترل جوجه ریزی می باشد، لذا باید در تعیین فرمول دقت لازم بعمل آید تا به نتیجه درست و مشخصی دست یابیم.

محمد اشرفی گل نماینده مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان با اشاره به اینکه باید تعریف درستی از قیمت داشته باشیم گفت : قیمت ها در حوزه دام و طیور، دستوری است چراکه دولت با اختیارات و قدرتی که دارد قیمت مصوب را در نظر می گیرد و زمانی تولید کننده می تواند موفق عمل کند که کف قیمت تضمینی دولت را در نظر گرفته و بر مبنای آن تعیین قیمت نماید. نماینده شرکت مرغ مادر جنوب خراسان در ادامه افزود: قیمت تضمینی علی رغم اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، اعمال نمی گردد، بنابراین قیمت مرغ زنده توسط نهادهای بالادستی به صورت دستوری به تولید کننده تحمیل می گردد. اشرفی با اشاره به اینکه نژاد آرین باید تا ۵۵ هفتگی نگهداری شود اما گاها تولید کننده را مجبور به حذف نژاد زودتر از موعد مقرر می کنند گفت : در زمینه حذف پیش از موعد نژاد تولید کننده با مشکلات زیادی رو به رو می گردد و این بحران نیز به بازار منتقل می گردد. وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات قیمت گذاری های دستوری برهم خوردن تعادل بازار است و این مشکل باید حل گردد تا به نقطه تعادل برسیم. اشرفی در ادامه با اشاره به مشکل تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان گفت: در حال حاضر تولید کنندگان قادر به تامین سرمایه در گردش از طریق اخذ تسهیلات نمی باشند چراکه ناترازی بانکها در استان زیاد است و مصارف بر منابع پیشی گرفته است. وی در پایان عنوان کرد: جهت تعیین فرمول کارشناسی باید قیمت تضمینی اعلام گردد تا بتوانیم به فرمول ثابتی دست پیدا کنیم و با تغییر آیتم ها فرمول دچار تغییر نگردد.

مهدی نجفی نماینده مرغداران استان با اشاره بر اهمیت تعامل بین بخش دولتی و خصوصی گفت: تعامل بین بخش دولتی و خصوصی فراهم کننده نقطه تعادل در بازار خواهد بود بنابراین داشتن این تعامل یکی از عوامل ضروری جهت تقویت تولید صنعت دام و طیور در استان خواهد بود. نماینده مرغداران استان ادامه داد: مرغداران اگر بتوانند سرمایه در گردش خود را به راحتی تامین کنند و برای اخذ تسهیلات دچار مشکل نگردند، می توانند به راحتی فارم خود را به روزرسانی کرده و تجهیزات تکمیلی را به مجموعه خود اضافه نماید. اما متاسفانه در زمینه تامین سرمایه در گردش به شدت با مشکل مواجه هستند و اگر تعامل بخش دولتی با تولید کنندگان فراهم گردد، قطعا این مشکل نیز مرتفع خواهد گردید. نجفی در ادامه تاکید کرد که فرمول تعیین قیمت باید با در نظر گرفتن تلفات مرغدارها تعیین گردد چراکه بدون در نظر گرفتن تلفات و ضایعات در تعیین فرمول، بازهم تولید کننده متحمل ضرر خواهد گشت.

علی واحدی پناه عضو کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه تا زمانی که به تعادل نرسیم نخواهیم توانست به فرمول کارشناسی شده دست پیدا کنیم گفت : عدم تعادل ایجاد شده بخاطر قیمت گذاری دستوری می باشد و همین عامل سبب شده قیمت مرغ زنده با قیمت ITP تعیین گردد و چون شرایط استانها با یکدیگر متفاوت است قیمت ITP نمی تواند مبنای واقعی داشته باشد. وی در ادامه افزود : قیمت اعلامی سایر استانها برای مرغ گرم در ITP قیمت مراکز عرضه مستقیم می باشد، بنابراین ضروریست در تعیین قیمت مرغ فرمول قیمت تمام شده ، مرغ زنده در استان و آنالیز کشتارگاه لحاظ گردد، چرا که شرایط استانها باید یکدیگر متفاوت است. واحدی پناه در پایان پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه نمود:

  • فرمول کارشناسی مرغ زنده باید بر اساس شرایط پرورش در خراسان جنوبی تعیین گردد و همچنین آنالیز قیمت گذاری مرغ گرم بر اساس فرمول کشتار پیشنهاد شده در جلسه تعیین گردد .
  • مراکز عرضه مستقیم در کلیه شهرستانهای استان جهت اعلام قیمت مرغ گرم به مراجع ذیصلاح ملاک عمل قرار گیرد.
  • جهت تعیین قیمت مرغ زنده میانگین ستون حداکثر ITP در استانهای همجوار) خراسان رضوی، یزد و کرمان) مبنای محاسبه قرار گیرد.

سید مجتبی حسینی معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب در امور باید نظم و قانون را سرلوحه قرار دهیم گفت: در ابتدا تعیین قیمت بر اساس جدول و میزان مرغ موجود انجام می گرفت اما به مرور زمان تصمیمات در کارگروه تنظیم بازار به سمتی رفت که نظرات بخش خصوصی نیز در خصوص تعیین قیمت اعمال گردد، به طوریکه ابتدا مبنای قیمت گذاری، قیمت ITP در نظر گرفته شد و به مرور زمان مبنای تعیین قیمت میانگین حداکثر و بعد از آن میانگین وزارت کشور مبنا قرار گرفت و بصورت پله کانی عمل گردید. حسینی در ادامه با اشاره به میزان تولیدات انجام گرفته در استان گفت: در حال حاضر ۲۱۴ تن تولید در استان داریم که سه چهارم آن در اختیار صنعت و مرغدار قرار می گیرد و یک چهارم آن را باید بر مبنای فرمول، تصمیم گیری شود که در صورت کاهش قیمت باید در ته خط این اتفاق صورت پذیرد و بالعکس.

معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به فرمول های ارائه شده گفت: اگر اعضای تنظیم بازار استان بر اساس فرمول کشتارگاه عمل کنند قطعا تامین مرغ بصورت بهتر و پایدار تر صورت خواهد گرفت و فرمول دیگر صرفا قابل استناد به نهادهای دولتی در جهت تعیین قیمت خواهد بود. حسینی افزود: قیمت تضمینی، سیاستی است در دولت که جلوی زیان تولید کننده گرفته شود. وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۰ قانون جامع نظام دامپروری گفت: به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید. معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان با تأکید براینکه قیمت نهایی تابعی است از قیمت مرغ زنده است، افزود: در فرمول پیشنهادی قیمت مرغ زنده باید متغیر باشد و پس از اعمال سایر موارد ذکر شده در فرمول، خروجی آن به عنوان قیمت بازار در نظر گرفته شود.

علی سرگلزایی معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه تعیین قیمت می تواند به دو صورت انجام پذیرد، گفت: در حالت اول قیمت مصوب سازمان حمایت است که عینا مطابق قانون باید اعمال گردد و حالت دوم قیمت آنالیز می باشد که پس از ارسال به سازمان حمایت تصویب می گردد. وی در ادامه افزود: در هر سه فرمول فوق (فرمول کشتارگاه، پشتیبانی و فرم مورد پذیریش جهاد کشاورزی استان)، ضریب استحصال برای کشتارگاه مصوب سازمان حمایت ۲۵% بوده که مصوب سازمان حمایت می باشد و هزینه حمل مرغ زنده و هزینه کشتارگاه باید بیرون از فرمول آورده شود و کنار هزینه حمل مرغ گرم قرار گیرد.

علی صادقی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به شعار سال گفت : پاشنه آشیل شعار سال تولید است و پشتوانه این نامگذاری مسائل مهمی است که توجه به بحث تولید را ضروری می نماید، بنابراین برای رسیدن به یک فرمول دقیق و کارشناسی باید دقت لازم بعمل آید. مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری در ادامه با اشاره به اتفاقات سال گذشته در حوزه صنعت دام و طیور و ضرر تولید کنندگان تأکید نمود: قیمت مرغ زنده باید به نحوی تعیین گردد که قابل اجرا باشد.  طرح فرمول پیشنهادی و مورد توافق این جلسه در کارگروه تنظیم بازار و لزوم اخذ مصوبه دستگاههای نظارتی از دیگر تأکیدات مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بود.

در پایان جلسه کلیه حاضرین در جلسه به تصمیم واحد رسیدند و به اتفاق آرا فرمول واحدی پیشنهاد و مبنای تعیین قیمت مرغ زنده، میانگین قیمت در سه استان مجاور (خراسان رضوی، یزد و کرمان) جهت ارائه به شورای گفت وگوی استان اعلام گردید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.