سی و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی استان

سی و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی استان با دستور جلسه "بررسی میزان تولید شیر خام استان و مشکلات دامداران در فروش شیر...

سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ بررسی مشکلات...

سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو درخواست اتاق اصناف استان درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند "ل"...

بیست و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

چالش آب در شهرک صنعتی بیرجند/حرکت صنایع کُند شد شهرک صنعتی بیرجند به عنوان کانون تجارت خراسان جنوبی با بحران آب مواجه بوده و از...

بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع روند مقایسه سپرده های بانکی استان با تسهیلات...

چهل و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دومین نشست مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگو و کنسرسیوم زرشک استان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید. سید...

چهل و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

پیرو مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت: تشکیل ستاد هماهنگی استان در رویداد جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی علیرضا...

چهل و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

پیرو مصوبات شورای گفتگوی استان، با محوریت کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند جلسه کارشناسی  "تصمیم گیری نهایی درخصوص سرمایه...

شانزدهمین جلسه کمیته کارشناسی : با دستور جلسه احصاء مشکلات ارزی فعلان اقتصادی

در کمیته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛تعهدات ارزی صادرکنندگان خراسان جنوبی را با مشکل مواجه کرده استعلیرضا خامه‌زر در...

بیست و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

درجلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛ سهم زمین در یک ساختمان با فزایش قیمت زمین، بین 40تا...

پانزدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با دستورجلسه:...

علیرضا خامه‌زر عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند در کمیته کارشناسی...