برگزاری چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند پیشنهاد نمود: تخصیص سهمیه ارزی به واحدهای تولیدی استان های محروم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: اختصاص سهمیه ارزی به واحدهای تولیدی مناطق محروم و مرزی چون خراسان جنوبی در شرایط فعلی راهگشا %

Comments are closed.