مصوبات استانی سی و یکمین (۳۱) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آوربا توجه به ظرفیت در نظر گرفته شده در تبصره 3 بند 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مقررگردید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل با موضوعات مربوط به بخش معدن از تشکل تخصصی این بخش (خانه معدن) به عنوان عضو مدعو دعوت نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/414/الف مورخ 1400/08/16)
- پاسخ نامه مدیرکل محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام مشخصات نماینده جهت دعوت در جلسات مرتبط (طی نامه شماره 34601 مورخ 1400/08/18)
- ارسال مکاتبه اداره کار به خانه معدن (طی نامه شماره 1400/424/الف مورخ 1400/08/22)
- مکاتبه رئیس خانه معدن استان با مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص معرفی آقای محمد امیری فرد به عنوان نماینده جهت شرکت در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل باموضوعات مربوط به بخش معدن
۲مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آورمقرر گردید خانه معدن استان دو معدن را جهت احصاء عناوین و رسته های شغلی، میزان و مقدار مواجه کارگر با عوامل زیان آور مطابق با دستور العمل مربوطه انتخاب و مستندات لازم درخصوص اعمال اقدامات اصلاحی و کاهش عوامل زیان آور به منظور خروج معادن سطح الارضی از گروه ب به گروه الف را احصاء و به کمیته مربوطه ارسال نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/414/الف مورخ 1400/08/16)
- پاسخ نامه مدیرکل محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی "پس از انجام اقدامات مورد نیاز از سوی خانه معدن مبنی بر تهیه گزارش و تحویل مستندات لازم به این اداره کل ، بررسی های لازم از سوی کمیته استانی انجام خواهد شد" (طی نامه شماره 34601 مورخ 1400/08/18)
- ارسال مکاتبه اداره کار به خانه معدن (طی نامه شماره 1400/424/الف مورخ 1400/08/22)
- پاسخ خانه معدن طی نامه شماره 218/ب مورخ 1400/08/29 : "خانه معدن استان ادقام به عقد قرارداد با شرکت ذیصلاح جهت پایش و اندازه گیری عوامل سخت و زیان آور برای دو معدن سطح الارضی بعنوان پایلوت نموده و متعاقب آن نسبت به بررسی امکان اقدامات اصلاحی و کاهش و یا حذف عوام لزیان آور احصاء شده توسط مشاور اقدام خواهد نمود لذا با توجه به زمانبر بودن اقدامات یادشده به محض آماده شدن نتایج و بررسی ها به آن شورای محترم اعلام خواهد گردید"
- مکاتبه خانه معدن با اداره کار درخصوص انتخاب دومعدن منیزیت چاهخو و گرانیت پیررستم و عقد قرارداد با شرکت ایمن پویش بیرجند (مکاتبه شماره 233/ب مورخ 1400/09/06)
۳مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آورمقررگردید جلسه توجیهی و مشاوره توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اداره کل تأمین اجتماعی استان (به منظور اجرایی شدن مراحل بند مذکور توسط خانه معدن استان) برگزار گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/414/الف مورخ 1400/08/16)
- پاسخ نامه مدیرکل محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی : بعد از اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم در این خصوص به فعالان حوزه از سوی خانه معدن، این اداره کل نسبت به معرفی و اعزام کارشناس مربوطه جهت برگزاری دوره آموزشی اقدام خواهد نمود. (طی نامه شماره 34601 مورخ 1400/08/18)
- ارسال مکاتبه اداره کار به خانه معدن (طی نامه شماره 1400/424/الف مورخ 1400/08/22)
۴مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آورمقررگردید بعد از انجام کار پایلوت توسط خانه معدن و ارائه مستندات به کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور موضوع در این کمیته بررسی و در صورت تأیید از طریق شورای عالی حافظت فنی پیگیری گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/414/الف مورخ 1400/08/16)
- مکاتبه خانه معدن با اداره کار درخصوص انتخاب دومعدن منیزیت چاهخو و گرانیت پیررستم و عقد قرارداد با شرکت ایمن پویش بیرجند جهت احصا عناوین و رسته های شغلی، میران و مقدار مواجه کارگر با عوامل زیان آور مطابق دستور العمل های مربوطه و متعاقب آن ارائه مستندات لازم به کمیته مربوطه(مکاتبه شماره 233/ب مورخ 1400/09/06)
۵گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 10/07/1400)مقررگردید آقای رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی پیگیر پرداخت تسهیلات مصوب واحدهای لبنی (هجرت طبس، مشار، سنگتراش نهبندان، آنا قائن، ستره و البان) با هماهنگی جهاد کشاورزی و بانک های عامل گردد تا مشکل این واحدها مرتفع و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/414/الف مورخ 1400/08/16)
- برگزاری جلسه کمیسیون صنعت (طی دعوتنامه شماره 1400/425/الف مورخ 1400/08/22)
- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/446/الف مورخ 1400/08/30مبنی بر "اعلام آمادگی بانک ها در خصوص اختصاص تسهیلات به 4 واحد لبنی استان و تکمیل پرونده توسط متقاضیان (که 2 واحد در کوتاه مدت (سه ماهه) و 2 واحد دیگر به دلیلی زمان بربودن احداث کارخانه و خرید و تجهیز در حدود 2 سال دیگر افزایش جذب شیرخام استان خواهیم داشت. و 2 واحد دیگر به علت بدهی به بانک و مسائل حقوقی درحال پیگیری می باشد."
- گزارش رئیس کمیسیون صنعت در سی و دومین جلسه شورای گفتگوی استان (مورخ 1400/09/06)
۶گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 10/07/1400)مقررگردید در پرداخت تسهیلات مصوب به واحدهای لبنی مذکور بانک محل اجرای طرح را ارزش گذاری و به عنوان وثیقه بپذیرد و در صورتی که نیاز به مصوبه ای از ستاد تسهیل داشت این موضوع در آن ستاد نیز مصوب گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12) به کمیسیون هماهنگی بانک های استان
۷ارائه گزارش نحوه ارسال مرسولات پستی ویژه محصولات استراتژیکبه دلیل ضیق وقت به جلسه آینده موکول گردید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12)
- درخواست ارائه گزارش در جلسه آذرماه شورای (طی نامه شماره 1400/442/الف مورخ 1400/08/29
- گزارش مدیرکل پست استان در سی و دومین جلسه شورای گفتگوی استان
۸بررسی درخواست رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای بیرجند درخصوص پیگیری مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی استان (خارج از دستور)مقرر گردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت به معرفی شرکت های مربوطه به کمیسیون هماهنگی بانک ها اقدام تا تسهیلات از محل منابع بانکی پرداخت گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12)
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/414/الف مورخ 1400/08/16)
- مکاتبه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان و اعلام لیست شرکت های حمل و نقل کالای استان که متقاضی دریافت تسهیلات ناوگان می باشند و همچنین پیگیری در خصوص برگزاری جلسه ای با موضوع تسهیلات شرکت های حمل و نقل
- پاسخ کمیسیون هماهنگی بانک های استان خطاب به مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی مبنی بر اینکه "روند اخذ تسهیلات از بانکها تابع شرایط خاص هر بانک بوده و با توجه به عملکرد متقاضی و داشتن منابع قابل تخصیص بانکها می توانند نسبت به دریافت آن اقدام نماید بنابراین کمیسیون مجوز معرفی افراد برای اخذ تهسیلات را ندارد. "
- پیگیری مصوبه در شورای گفتگوی 32
۹گزارش رئیس اتاق تعاون استان درخصوص نفرات شاغل و میزان سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی استان و ارائه پیشنهادات درخصوص نحوه اطلاع رسانی تشکیل این تعاونی و فراخوان جذب اعضاء (خارج از دستور)بازدید از اداره کل پست در تاریخ 09/08/1400
برگزاری جلسه ای در خصوص نحوه اطلاع رسانی خرید سهام تعاونی محصولات استراتژیک استان با محوریت دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری
استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/409/الف مورخ 1400/08/12)
- بازدید استاندار محترم، هیأت همراه و رئیس اتاق تعاون از اداره کل پست استان در تارخ 1400/08/09
- برگزاری جلسه به ریاست مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری (دعوتنامه شماره 35/72/42188 مورخ 1400/08/10) با موضوع برنامه ریزی نحوه اطلاع رسانی خرید سهام شرکت تعاونی محصولات استراتژیک استان
- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 35/72/42590 مورخ 1400/08/11)

مصوبات ملی سی و یکمین (۳۱) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آور1- درجه بندی و رتبه بندی مشاغل سخت و زیان آور براساس سطح ریسک و زیان آور بودن آنها جهت تعیین مدت زمان سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد
2- بررسی و امکان سنجی خروج بخشی از معادن سطح الارضی که با توجه به تکنولوژی و امکانات روز، امکان خروج از مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد"
3- لغو یا اصلاح رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 23/05/1386 و اخذ 4 درصد بیمه مشاغل سخت برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی همراه با لیست بیمه
4- در صورت عدم پذیرش بند فوق (بند3 ) پوشش بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور از طریق ایجاد صندوق و یا افزودن آپشنی به خدمات ارائه شده توسط بیمه های زیر مجموعه بیمه مرکزی ایران
5- اصلاح بند 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور به منظور عضویت تشکل مربوطه به عنوان نماینده کارفرمایان با حق رأی در جلسات کمیته استانی
ملی