مصوبات استانی سی و یکمین (۳۱) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آوربا توجه به ظرفیت در نظر گرفته شده در تبصره 3 بند 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مقررگردید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل با موضوعات مربوط به بخش معدن از تشکل تخصصی این بخش (خانه معدن) به عنوان عضو مدعو دعوت نماید.استانی
۲مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آورمقرر گردید خانه معدن استان دو معدن را جهت احصاء عناوین و رسته های شغلی، میزان و مقدار مواجه کارگر با عوامل زیان آور مطابق با دستور العمل مربوطه انتخاب و مستندات لازم درخصوص اعمال اقدامات اصلاحی و کاهش عوامل زیان آور به منظور خروج معادن سطح الارضی از گروه ب به گروه الف را احصاء و به کمیته مربوطه ارسال نماید.استانی
۳مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آورمقررگردید جلسه توجیهی و مشاوره توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اداره کل تأمین اجتماعی استان (به منظور اجرایی شدن مراحل بند مذکور توسط خانه معدن استان) برگزار گردد.استانی
۴مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آورمقررگردید بعد از انجام کار پایلوت توسط خانه معدن و ارائه مستندات به کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور موضوع در این کمیته بررسی و در صورت تأیید از طریق شورای عالی حافظت فنی پیگیری گردد.استانی
۵گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 10/07/1400)مقررگردید آقای رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی پیگیر پرداخت تسهیلات مصوب واحدهای لبنی (هجرت طبس، مشار، سنگتراش نهبندان، آنا قائن، ستره و البان) با هماهنگی جهاد کشاورزی و بانک های عامل گردد تا مشکل این واحدها مرتفع و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.استانی
۶گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 10/07/1400)مقررگردید در پرداخت تسهیلات مصوب به واحدهای لبنی مذکور بانک محل اجرای طرح را ارزش گذاری و به عنوان وثیقه بپذیرد و در صورتی که نیاز به مصوبه ای از ستاد تسهیل داشت این موضوع در آن ستاد نیز مصوب گردد.استانی
۷ارائه گزارش نحوه ارسال مرسولات پستی ویژه محصولات استراتژیکبه دلیل ضیق وقت به جلسه آینده موکول گردید.استانی
۸بررسی درخواست رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای بیرجند درخصوص پیگیری مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی استان (خارج از دستور)مقرر گردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت به معرفی شرکت های مربوطه به کمیسیون هماهنگی بانک ها اقدام تا تسهیلات از محل منابع بانکی پرداخت گردد.استانی
۹گزارش رئیس اتاق تعاون استان درخصوص نفرات شاغل و میزان سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی استان و ارائه پیشنهادات درخصوص نحوه اطلاع رسانی تشکیل این تعاونی و فراخوان جذب اعضاء (خارج از دستور)بازدید از اداره کل پست در تاریخ 09/08/1400
برگزاری جلسه ای در خصوص نحوه اطلاع رسانی خرید سهام تعاونی محصولات استراتژیک استان با محوریت دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری
استانی

مصوبات ملی سی و یکمین (۳۱) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱مشکلات معدن کاران ناشی از قوانین و دستورالعمل های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان آور1- درجه بندی و رتبه بندی مشاغل سخت و زیان آور براساس سطح ریسک و زیان آور بودن آنها جهت تعیین مدت زمان سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد
2- بررسی و امکان سنجی خروج بخشی از معادن سطح الارضی که با توجه به تکنولوژی و امکانات روز، امکان خروج از مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد"
3- لغو یا اصلاح رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 23/05/1386 و اخذ 4 درصد بیمه مشاغل سخت برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی همراه با لیست بیمه
4- در صورت عدم پذیرش بند فوق (بند3 ) پوشش بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور از طریق ایجاد صندوق و یا افزودن آپشنی به خدمات ارائه شده توسط بیمه های زیر مجموعه بیمه مرکزی ایران
5- اصلاح بند 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور به منظور عضویت تشکل مربوطه به عنوان نماینده کارفرمایان با حق رأی در جلسات کمیته استانی
ملی