مصوبات استانی بیست و نهمین (۲۹) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت وگمرک و واحد بین الملل اتاق بازرگانی درخصوص بررسی حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی به انضمام پیشنهادات کارشناسیمقررگردید ستاد هماهنگی جهت حضور مؤثر استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی با محوریت و مسئولیت اتاق بازرگانی و حضور فعال دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل و با در نظر گرفتن شرایط موجود، وضعیت شیوع کرونا، محدودیت های مکانی و زمانی احتمالی و .. نسبت به برآورد هزینه ها، منابع تأمین هزینه و... اقدام و جهت حضور در این نمایشگاه برنامه ریزی گردد و گزارش آن جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه مهرماه شورای گفتگو ارائه گردد.استانی
۲گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 09/05/1400)با عنایت به مکاتبه مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خطاب به استاندار محترم منضم به مکاتبه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص مصوبه شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی مورخ 14/04/1400 (ابلاغی طی نامه شماره 8603/020 مورخ 17/04/1400) مقررگردید: جلسه ای جهت هماهنگی در خصوص قیمت گذاری ده قلم فراورده لبنی مشمول قیمت گذاری برمبنای 6400 تومان با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، تعزیرات و مدیرعامل اتحادیه دامداران و نماینده استانداری در محل سازمان صمت استان برگزار گردد.استانی
۳گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 09/05/1400)براساس گزارش جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و بنا به دستور استاندار محترم مقرر گردید: مبلغ کل تسهیلات درخواستی واحدهای لبنی استان جهت جذب شیرخام تولیدی استان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان مطرح و تصمیم گیری نهایی انجام شود.استانی
۴گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 09/05/1400)درخصوص بندهای 10، 11 و 12 مصوبات جلسه مرداد ماه شورا مقررگردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مکاتبات انجام شده در سطح ملی را پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نماید.استانی
۵گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 09/05/1400)درخصوص بند های 13 و 14 مصوبات جلسه مرداد ماه شورا مقرر گردید موضوع از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری پیگیری گردد.استانی
۶مشکلات فروش زرشک استان و ارائه راهکارمقرر گردید جلسه فوق العاده شورای گفتگوی استان در اسرع وقت، ویژه موضوع زرشک و تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان تشکیل و پیشنهادات کارشناسی در آن جلسه مطرح و تصمیم گیری شود.استانی
۷مشکلات فروش زرشک استان و ارائه راهکارمقررگردید اتاق تعاون استان نسبت به برگزاری جلسه هیأت موسس تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان اقدام و پیشنهادات علمی، فنی و تخصصی در جهت تأمین سرمایه و فعال سازی تعاونی مذکور را جهت طرح و تصمیم گیری در جلسه فوق العاده شورای گفتگو حداکثر تا تاریخ 15/06/1400 به دبیرخانه شورای گفتگوی استان منعکس نماید.استانی