مصوبات استانی بیست و نهمین (۲۹) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت وگمرک و واحد بین الملل اتاق بازرگانی درخصوص بررسی حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی به انضمام پیشنهادات کارشناسیمقررگردید ستاد هماهنگی جهت حضور مؤثر استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی با محوریت و مسئولیت اتاق بازرگانی و حضور فعال دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل و با در نظر گرفتن شرایط موجود، وضعیت شیوع کرونا، محدودیت های مکانی و زمانی احتمالی و .. نسبت به برآورد هزینه ها، منابع تأمین هزینه و... اقدام و جهت حضور در این نمایشگاه برنامه ریزی گردد و گزارش آن جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه مهرماه شورای گفتگو ارائه گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/294/الف مورخ 1400/06/10
- نامه اتاق به مجموعه های مرتبط در خصوص اعلام برنامه زمانی هیأت های تجاری همزمان با رویداد اکسپو (طی نامه شماره 1400/296/الف مورخ 1400/06/10
- برگزاری جلسه فعال سازی ستاد هماهنگی اکسپو در مورخ 15/06/1400
- ارسال صورتجلسه ستاد اکسپو طی نامه شماره 1400/322/الف مورخ 1400/06/20
- نامه دبیرخانه شورا در خصوص پیگیری مصوبه مربوط توسط دستگاه ها و تشکل های مرتبط مبنی براعلام میزان مشارکت مالی در رویداد اکسپو (طی نامه شماره 1400/317/الف مورخ 1400/06/17
- پیگیری مدیرکل محترم صمت استان از طریق سازمان توسعه تجارت ایران (طی نامه شماره 131/1/26240 مورخ 1400/06/17)
- پیگیری مدیرکل محترم فرهنگی و ارشاد اسلامی از ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درخصوص چگونگی حضور مؤثر استان در حوزه های فرهنگی و هنری در اکسپو و نحوه میزان مشارکت و حمایت های مالی (طی نامه شماره 31/1400/6142 مورخ 1400/06/21)
- نامه مدیرکل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خطاب به ریاست اتاق بازرگانی درخصوص اعلام جدول زمانبندی حضور استان در اکسپو و درخواست تأمین اعتبار مبلغ 35هزار میلیون ریال از طریق وزارت مطبوع (طی نامه شماره 4002/1202/2627 مورخ 1400/06/17)
- مکاتبه با اتاق بازرگانی ایران و اتاق ایران و امارات درخصوص اعلام اقدامات انجام شده و ارسال لیست فعالان اقتصادی
- ارتباط با شرکت های مجری کشوری و استانی اعزام هیأت های تجاری
- مکاتبه با استاندار محترم (طی نامه شماره 1400/336/الف مورخ 1400/06/29) وگزارش اقدامات
- هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزشی آشنایی فعالان اقتصادی با رویداداکسپو و توانمند سازی هیأت های تجاری
- پیگیری درخصوص نحوه مشارکت سایر استان های کشور در رویداد اکسپو از طریق اتاق های بازرگانی استانی
- پیگیری دریافت غرفه جهت معرفی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی استان در نمایشگاه های محصولات ارگانیک و طبیعی (آذرماه 1400) و گلفود (بهمن ماه 1400)
- ارائه گزارش در جلسه شورای گفتگوی مورخ 10 مهرماه 1400
۲گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 09/05/1400)با عنایت به مکاتبه مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خطاب به استاندار محترم منضم به مکاتبه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص مصوبه شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی مورخ 14/04/1400 (ابلاغی طی نامه شماره 8603/020 مورخ 17/04/1400) مقررگردید: جلسه ای جهت هماهنگی در خصوص قیمت گذاری ده قلم فراورده لبنی مشمول قیمت گذاری برمبنای 6400 تومان با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، تعزیرات و مدیرعامل اتحادیه دامداران و نماینده استانداری در محل سازمان صمت استان برگزار گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/294/الف مورخ 1400/06/10
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص اجرای مصوبه و مهلت ارسال گزارش اقدامات (طی مکاتبه شماره 1400/309/الف مورخ 1400/06/15)
- پاسخ مدیرکل محترم صمت استان مبنی براینکه "هرگونه اعلام نرخ می بایست توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردد. (طی نامه شماره 26233/1/131 مورخ 17/06/1400) به استناد نامه شماره 370/400/18272 مورخ 1400/05/05 مدیرکل محترم نظارت بر محصولات کشاروزی و فرآورده های دامی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- مکاتبه سازمان صمت استان مبنی بر استناد به بند 1 تصمیمات یکصد و پنجاه و دومین جلسه تنظیم بازار کشور (پیوست نامه شماره 60/154837 مورخ 1400/06/27)، کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می بایست قیمت 10 قلم محصولات لبنی پرمصرف و مشمول قیمت گذاری تثبیتی (شیر، ماست و پنیر) را مشخص و جهت نظارت به سازمان حمایت اعلام نماید.
- براساس توضیحات اعلام شده توسط مدیرکل محترم صمت و جهاد کشاورزی استان در جلسه شورای گفتگوی مورخ 10/07/1400، براساس دستور استاندار محترم این مصوبه اجرا شده اعلام گردید.
۳گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 09/05/1400)براساس گزارش جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و بنا به دستور استاندار محترم مقرر گردید: مبلغ کل تسهیلات درخواستی واحدهای لبنی استان جهت جذب شیرخام تولیدی استان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان مطرح و تصمیم گیری نهایی انجام شود.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/294/الف مورخ 1400/06/10
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص اجرای مصوبه و مهلت ارسال گزارش اقدامات (طی مکاتبه شماره 1400/311/الف مورخ 1400/06/15)
- براساس اعلام دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان درخصوص تسهیلات واحد شیرخشک آقای مشاء درجلسه ستاد پشتیابی و مانع زدایی مطرح و تصمیم گیری شد ولی درخصوص سایر واحدها جلسه متعاقبا برگزار و تصمیم گیری خواهد شد.
۴گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 09/05/1400)درخصوص بندهای 10، 11 و 12 مصوبات جلسه مرداد ماه شورا مقررگردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مکاتبات انجام شده در سطح ملی را پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/294/الف مورخ 1400/06/10
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص اجرای مصوبه و مهلت ارسال گزارش اقدامات (طی مکاتبه شماره 1400/310/الف مورخ 1400/06/15)
- پاسخ مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای (طی نامه شماره 33/29145 مورخ 1400/06/23 مبنی بر "مکاتباتی با ستاد مرکزی صورت پذیرفته که به محض حصول نتیجه مراتب جهت استحضار اعلام خواهد شد.")
۵گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 09/05/1400)درخصوص بند های 13 و 14 مصوبات جلسه مرداد ماه شورا مقرر گردید موضوع از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری پیگیری گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/294/الف مورخ 1400/06/10
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص اجرای مصوبه و مهلت ارسال گزارش اقدامات (طی مکاتبه شماره 1400/308/الف مورخ 1400/06/15)
- اقدام مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری طی نامه شماره 35/72/33468 مورخ 1400/06/25 خطاب به دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان با موضوع در اولویت قراردادن طرح های ستاد توسعه خاوران و مصوبات شورای گفتگو و مذاکره با سرمایه گذاران و پیگیری منابع بانکی و ابلاغ موارد مندرج در نامه به بانک ها و مؤسسات اعتباری استان و اعلام نتیجه به دفتر امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری
- اعلام دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان درخصوص ابلاغ نامه مذکوز به موسسات اعتباری و بانک های استان
۶مشکلات فروش زرشک استان و ارائه راهکارمقرر گردید جلسه فوق العاده شورای گفتگوی استان در اسرع وقت، ویژه موضوع زرشک و تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان تشکیل و پیشنهادات کارشناسی در آن جلسه مطرح و تصمیم گیری شود.استانی-برگزاری جلسات کارشناسی تکمیلی در خصوص محصول زرشک و راهکارهای تأمین مالی سرمایه بخش دولتی تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان
-عدم برگزاری جلسه فوق العاده شورا در شهریورماه
۷مشکلات فروش زرشک استان و ارائه راهکارمقررگردید اتاق تعاون استان نسبت به برگزاری جلسه هیأت موسس تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان اقدام و پیشنهادات علمی، فنی و تخصصی در جهت تأمین سرمایه و فعال سازی تعاونی مذکور را جهت طرح و تصمیم گیری در جلسه فوق العاده شورای گفتگو حداکثر تا تاریخ 15/06/1400 به دبیرخانه شورای گفتگوی استان منعکس نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/294/الف مورخ 1400/06/10
- برگزاری جلسه کارشناسی شورا با موضوع "راهکارهای تأمین مالی سرمایه بخش دولتی "تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان" در تاریخ 1400/06/10 در محل سالن جلسات اتاق تعاون استان
- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/306/الف مورخ 1400/06/15