نود و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مشکلات شرکت های سهامی زراعی در دستور کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی   پیرو درخواست اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های...

نود و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ضرورت ایجاد گمرک تخصصی زرشک در خراسان جنوبی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: با توجه به تولید ۹۸ درصد زرشک بی...

چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

در چهل وششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: استان خراسان جنوبی رتبه اول کشور در احیای معادن را کسب کرده است. چهل...

نود و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 ضرورت سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک و تجدیدپذیر رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اقدامات شایسته دولت برای احداث...

نودمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی خراسان جنوبی درخواست گردید: در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، پروانه های بهره برداری معتبر واحدهای...

چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

معدن کاران خراسان جنوبی خواهان اصلاح حقوق دولتی اند رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت گفت:درخواست معدن کاران خراسان جنوبی است...

هشتاد و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

هشتاد و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی، دولتی و نماینده نیروی انتظامی استان،...

هشتاد و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

هشتاد و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی، در روز دوشنبه مورخ...

چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر، رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگو در چهل وچهارمین جلسه...

هشتاد و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه متاسفانه معادن خراسان جنوبی به قبرستان ماشین آلات فرسوده تبدیل شده است، گفت: ماشین‌آلات...