نود و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ضرورت ایجاد گمرک تخصصی زرشک در خراسان جنوبی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: با توجه به تولید ۹۸ درصد زرشک بی...

نود و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 ضرورت سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک و تجدیدپذیر رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اقدامات شایسته دولت برای احداث...

نودمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی خراسان جنوبی درخواست گردید: در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، پروانه های بهره برداری معتبر واحدهای...

هشتاد و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

هشتاد و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی، دولتی و نماینده نیروی انتظامی استان،...

هشتاد و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

هشتاد و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی، در روز دوشنبه مورخ...

هشتاد و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه متاسفانه معادن خراسان جنوبی به قبرستان ماشین آلات فرسوده تبدیل شده است، گفت: ماشین‌آلات...

هشتاد و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ایجاد تنوع منابع تأمین مالی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: اگر صندوق‌های حمایت تقویت شوند می‌توانیم به همه بخش‌ها کمک و...

هشتاد و پنجمبن جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، سید حسین خیریه در جلسه کارشناسی که با محوریت کمیسیون کشاورزی، آب و...

هشتاد و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

لزوم رفع موانع واردات محصولات کشاورزی از کشور افغانستان در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه...

هشتاد و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

اجرای نقشه برداری پهپادی در ۹۰ درصد معادن خراسان جنوبی کارایی ندارد.احمدپروین مدیرعامل مجتمع معدنی آسکا و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با بیان...