چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

معدن کاران خراسان جنوبی خواهان اصلاح حقوق دولتی اند رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت گفت:درخواست معدن کاران خراسان جنوبی است...

چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر، رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگو در چهل وچهارمین جلسه...

چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد: لزوم توازن تجاری ایران و افغانستان   رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و...

چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

لزوم اصلاح و بازنگری دستور العمل نقشه برداری پهپادی جهت محاسبه حقوق دولتی خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره...

چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

ضرورت بها دادن به بخش معدن خراسان جنوبی/ پهنه های اکتشافی آزادسازی شوند رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه...

چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند  در چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اهمیت دستور جلسه،...

سی و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

سی و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در روز چهارشنبه مورخ 26/11/1401در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند...

سی و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

در سی و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بخش خصوصی خواستار اصلاح دستورالعمل های بانکی در جهت...

سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

سی و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ شهریور ماه برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی،...

سی و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

سی و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ( سومین جلسه سال جاری) در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ تیرماه...