مهمترین دستاوردهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

ردیف
عنوان دستاورد سال تحقق مستندات خبر مربوطه
۱ امکان افزایش ظرفیت انشعاب آب واحد صنفی تولیدی با معرفی از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و پرداخت بهای مابه التفاوت حق انشعاب ۱۴۰۰
۲ تشکیل کارگروه رفع مغایرت های تعرفه برق تولیدی واحدهای صنفی ۱۴۰۰
۳ تشکیل شورای مشورتی اصناف در استان و تصویب انجام مشاوره توسط شورای مشورتی اتحادیه های صنفی قبل از صدور مجوز برای متقاضیان پروانه کسب ۱۴۰۰
۴ حضور نمایندگان بخش معدن در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل با موضوعات مربوطه به بخش معدن ۱۴۰۰
۵ صدور مجوز فعالیت استخراج رمز ارز متقضایان دارای قرارداد با وزارتخانه های نیرو یا نفت ۱۴۰۰
۶ واردات ماشین آلات معدنی از افغانستان و صدور مجوز ایجاد گمرک تخصصی واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی در گمرک رسمی ماهیرود ۱۴۰۱
۷ تسهیل فرایند واردات ماشین آلات معدنی اعم از

– شمولیت تمام مواد معدنی و دوره تجهیز معدن

– لحاظ نمودن میزان باطله برداری در مجموع استخراج واقعی معدن

– اصلاح میزان حداقل تناژ مشمول صدور مجوز واردات ماشین آلات معدنی

– تفویض بررسی مربوطه به امور معادن و صنایع معدنی در سامانه جامه تجارت به معاون معدنی استان ها

۱۴۰۱
۸ رفع مشکل آب سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند ۱۴۰۱
۹ صدور مجوز حفاری شبکه گاز سایت صنوف آلاینده بیرجند ۱۴۰۱ لینک
۱۰ تسهیل فرایند صدور مجوز بارگاه های بهداشتی زرشک و عناب در استان خراسان جنوبی ۱۴۰۱ لینک
۱۱ ضوابط احداث بارگاه زرشک، انگور و عناب در استان های محل کشت این محصولات اصلاح گردید. ۱۴۰۱ لینک
۱۲ برطرف شدن مشکل کنجاله سویا کارخانجات خوراک دام و طیور ۱۴۰۲ لینک
۱۳ آزادسازی شش پهنه معدنی در استان ۱۴۰۲ لینک
۱۴

حذف شرط محل کسب با کاربری غیر مسکونی برای متقاضیان کارت بازرگانی

۱۴۰۲

لینک
۱۵ کسب رتبه دوم احیاء واحدهای راکد و غیر فعال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ لینک
۱۶

وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی از تاریخ ابلاغ (۱۴۰۲/۱۲/۱۵) متوقف گردید.

۱۴۰۲ لینک