بیست و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

احمد پروین نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی در کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: متأسفانه معدن‌کاران خراسان‌جنوبی به ویژه...

بیست و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

پای درد و دل صادرکنندگان خراسان جنوبی/لزوم حل مشکل تعهدات ارزی ابلاغ بخشنامه های متعدد و وجود نواقصی در قانون تعهدات ارزی، صادرکنندگان خراسان جنوبی...

بیست و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

درجلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛ سهم زمین در یک ساختمان با فزایش قیمت زمین، بین 40تا...

بیست و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به درخواست...

بیست و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به درخواست خانه معدن استان در روز چهارشنبه مورخ 18/04/99 در محل...

بیست و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورا با موضوع راهکارهای حمایت از صنایع آسیب...

تولید در سایه کرونا/ راهکارهای کاهش آسیب‌های اقتصادی در شرایط کرونایی نشست مشترک کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وکمیسیون صنعت،اصل۴۴ و محیط...

بیست و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورا در خصوص مشکلات صنعت طیور متأثر از...

در بیست و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورا مطرح شد؛ مشکلات صنعت طیور در سایه کرونا و بی تدبیری/ دان گران، گوشت مرغ ارزان سید حسین...

بیستمین کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

برگزاری بیستمین کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با موضوع تفویض برخی اختیارات به شورای ملی زعفران...

نوزدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

نشست مشترک سه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان روز دوشنبه مورخ 02/10/98...

هجدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

هجدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی مصوبات جلسه قبل این کمیته برگزار شد.نخستین موضوع...

هفدهمین جلسه کمیته کارشناسی : ارائه پیشنهادات کارشناسی درخصوص راه های دستیابی به...

هفدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز  سه شنبه مورخ  28/08/98 با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی با موضوع...