سیزدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز چهارشنه مورخ 98/05/02 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و...

نوزدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

نشست مشترک سه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان روز دوشنبه مورخ 02/10/98...

چهاردهمین جلسه کمیته کارشناسی: نشست مشترک فعالان اقتصادی اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی،صنایع،...

نشست مشترک فعالان اقتصادی اتاق های اصناف، تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند روز چهارشنبه مورخ 27/06/98 با موضوع " ارائه پیشنهادات و...

پانزدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با دستورجلسه:...

علیرضا خامه‌زر عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند در کمیته کارشناسی...

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی اعضای بخش خصوصی شورای گفتگو در اتاق بازرگانی...

جلسه هماهنگی و هم اندیشی بخش خصوصی عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند برگزار...

بیست و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

سید حسین خیریه در جلسه مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند...

بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع روند مقایسه سپرده های بانکی استان با تسهیلات...

هجدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

هجدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی مصوبات جلسه قبل این کمیته برگزار شد.نخستین موضوع...

سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

گلایه‌های معدن کاران از حوزه حمل و نقل علیرضا باقری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در نشست مشترک سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی...

شانزدهمین جلسه کمیته کارشناسی : با دستور جلسه احصاء مشکلات ارزی فعلان اقتصادی

در کمیته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛تعهدات ارزی صادرکنندگان خراسان جنوبی را با مشکل مواجه کرده استعلیرضا خامه‌زر در...