امکان افزایش انشعابات آب واحدهای تولیدی صنفی خراسان جنوبی فراهم شد.

رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: به دنبال پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی در شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی، امکان افزایش انشعابات آب این واحدها...