مغایرت تعرفه برق واحدهای صنفی تولیدی استان خراسان جنوبی برطرف شد.

رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی، کارگروهی را مأمور رفع مغایرت تعرفه برق واحدهای صنفی تولیدی استان کرده و طبق اعلام اتاق...

امکان افزایش انشعابات آب واحدهای تولیدی صنفی خراسان جنوبی فراهم شد.

رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: به دنبال پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی در شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی، امکان افزایش انشعابات آب این واحدها...