سی و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

  درسی و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد: قانون مشاغل سخت و زیان آور به نفع کارگر...

سی و مین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

در سی امین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد: علیرضا خامه زر  -عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند گفت: حضور...

بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید: رئیس...

بیست و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

بررسی مشکلات معدن داران روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی...

بیست و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

بازاریابی و فروش نیاز امروز صنایع لبنی خراسان جنوبی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بازاریابی و فروش را نیاز امروز صنایع لبنی...

بیست و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی؛...

استاندار خراسان جنوبی گفت: حضور و نظرات بخش خصوصی در جلسات بسیار کمک کننده است و همانطور که دولت ظرفیت‌هایی دارد، بخش خصوصی نیز...

بیست و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

مشکل تأمین ماشین آلات معادن خراسان‌جنوبی روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام، در شورای گفت‌وگوی...

بیست و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

بررسی وضعیت صنعت ساختمان استان در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی در بیست و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی...

بیست و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

در بیست و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت...

بیست و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

در بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی : بررسی راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا ویروس در حوزه بانکی