هشتاد و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ایجاد تنوع منابع تأمین مالی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: اگر صندوق‌های حمایت تقویت شوند می‌توانیم به همه بخش‌ها کمک و...

چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد: لزوم توازن تجاری ایران و افغانستان   رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و...

چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

لزوم اصلاح و بازنگری دستور العمل نقشه برداری پهپادی جهت محاسبه حقوق دولتی خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره...

هشتاد و پنجمبن جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، سید حسین خیریه در جلسه کارشناسی که با محوریت کمیسیون کشاورزی، آب و...

هشتاد و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

لزوم رفع موانع واردات محصولات کشاورزی از کشور افغانستان در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه...

هشتاد و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

اجرای نقشه برداری پهپادی در ۹۰ درصد معادن خراسان جنوبی کارایی ندارد.احمدپروین مدیرعامل مجتمع معدنی آسکا و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با بیان...

هشتاد و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ضرورت تخصیص بودجه دولتی جهت حمایت از حضور موثر فعالان اقتصادی در نمایشگاه های بین المللی ابوالفضل آرزومندان- مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند...

هشتاد و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ضرورت حضور موثر فعالان اقتصادی استان در رویدادهای بین المللی در ابتدای جلسه عیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در...

هشتادمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

نقشه برداری پهپادی برای محاسبه حقوق دولتی‌ کارایی مناسبی ندارد. علیرضا عابدی مدیر عامل فرو آلیاژ خاوران و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند...

چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

ضرورت بها دادن به بخش معدن خراسان جنوبی/ پهنه های اکتشافی آزادسازی شوند رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه...