فرم تماس با ما

  خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری استان
  اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
  کد پستی : ۹۷۱۷۷-۹۷۱۷۷
  تلفن: ۴-۳۲۴۰۰۵۹۱ (۵۶ ۹۸+) داخلی ۳۰۱
  فکس: ۳۲۴۰۰۵۹۰(۵۶ ۹۸+)
  پست الکترونیکی : info [at] skppdc.ir