مهمترین دستاوردهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

ردیف
عنوان دستاورد سال تحقق مستندات خبر مربوطه
۱ امکان افزایش ظرفیت انشعاب آب واحد صنفی تولیدی با معرفی از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و پرداخت بهای مابه التفاوت حق انشعاب ۱۴۰۰
۲ تشکیل کارگروه رفع مغایرت های تعرفه برق تولیدی واحدهای صنفی ۱۴۰۰
۳ تشکیل شورای مشورتی اصناف در استان و تصویب انجام مشاوره توسط شورای مشورتی اتحادیه های صنفی قبل از صدور مجوز برای متقاضیان پروانه کسب ۱۴۰۰
۴ حضور نمایندگان بخش معدن در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل با موضوعات مربوطه به بخش معدن ۱۴۰۰
۵ صدور مجوز فعالیت استخراج رمز ارز متقضایان دارای قرارداد با وزارتخانه های نیرو یا نفت ۱۴۰۰
۶ واردات ماشین آلات معدنی از افغانستان و صدور مجوز ایجاد گمرک تخصصی واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی در گمرک رسمی ماهیرود ۱۴۰۱
۷ تسهیل فرایند واردات ماشین آلات معدنی اعم از

– شمولیت تمام مواد معدنی و دوره تجهیز معدن

– لحاظ نمودن میزان باطله برداری در مجموع استخراج واقعی معدن

– اصلاح میزان حداقل تناژ مشمول صدور مجوز واردات ماشین آلات معدنی

– تفویض بررسی مربوطه به امور معادن و صنایع معدنی در سامانه جامه تجارت به معاون معدنی استان ها

۱۴۰۱
۸ رفع مشکل آب سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند ۱۴۰۱
۹

صدور مجوز حفاری شبکه گاز سایت صنوف آلاینده بیرجند

۱۴۰۱ لینک
۱۰ تسهیل فرایند صدور مجوز بارگاه های بهداشتی زرشک و عناب در استان خراسان جنوبی ۱۴۰۱ لینک
۱۱

ضوابط احداث بارگاه زرشک، انگور و عناب در استان های محل کشت این محصولات اصلاح گردید.

۱۴۰۱ لینک