مصوبات استانی سی و ششمین (۳۶) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 28/03/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
و مشکلات سایت صنوف آلاینده
با توجه به مکاتبه قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در پاسخ به نامه استاندار محترم درخصوص " نحوه ایجاد و تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای، نرخ گذاری و تخفیفات آنها" (نامه شماره 101334/60 مورخ 20/04/1401 مقرر گردید موضوع از طریق مکاتبه ای از سوی استانداری محترم با مجمع نمایندگان استان در سطح ملی پیگیری گردد.استانی
گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 28/03/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
و مشکلات سایت صنوف آلاینده
مقررگردید دفتر امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری موضوع تأمین اعتبار مورد نیاز جهت زیرساخت شبکه برق سایت صنوف آلاینده از محل اعتبارات تملک را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری نماید.استانی
گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 28/03/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
و مشکلات سایت صنوف آلاینده
اعلام مشکلات سایت صنوف آلاینده به دفتر معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به تفکیک موضوعات برق، گاز، آب، راه دسترسی و .... توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی استان با همکاری شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده بیرجند استانی
گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 28/03/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
و مشکلات سایت صنوف آلاینده
پیگیری مشکلات سایت صنوف آلاینده در جلسه مشترک معاونین محترم هماهنگی امور اقتصادی و امور عمرانی استانداری با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط، شهرداری، شرکت های خدمات رسان، نماینده اتاق اصناف و شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده به منظور تصمیم گیری نهاییاستانی

مصوبات ملی سی و ششمین (۳۶) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱عدم تنظیم قراردادهای خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو
عدم صدور پروانه برای نیروگاه های با ظرفیت پایین (زیر 10 مگاوات) از سوی ساتبا
اعلام و ابلاغ آیین نامه شرایط خرید تضمینی و صدور پروانه جهت نیروگاه های 1 تا 10 مگاوات توسط وزارت نیرو (ساتبا)ملی