مصوبات استانی سی و دومین (۳۲) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱ارائه گزارش نحوه ارسال مرسولات پستی ویژه محصولات استراتژیک استانمقررشد اداره کل پست استان نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دستگاه های متولی )جهاد کشاروزی، تعاون روستایی، اتاق های بازرگانی، تعاون و ... ( در محل آن اداره کل اقدام و ساز و کار لازم جهت ارسال انبوه محصولات بومی استان از طریق تجارت الکترونیک را فراهم و گزارش نهایی آن را جهت اجرا و همکاری دستگاه ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا طی نامه شماره 1400/459/الف مورخ 1400/09/10
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/466/الف مورخ1400/09/14)
- پاسخ نامه مدیرکل محترم پست مبنی بر:
- طراحی سایت فروش محصولات بومی در سامانه www.postsam طراحی و راه اندازی نموده است و هم اکنون قابل بهره برداری می باشد.
- جلسه ای با حضور سازمان تعاون روستایی استان درمحل اداره کل پست برگزار و اعلام آمادگی گردید براساس سفارشات اینترنتی محصولات بومی حسب نیاز در اختیار واحد تجارت الکترونیک قرار گیرد.
- اجرا و شروع این طرح وفروش انبوه مستلزم اختصاص اعتباری برای معرفی محصولات استراتژیک استان و بازاریابی حرفه ای و تبلیغات هدفمند به صورت تخصصی می باشند لذا خواهشمند است به استناد پیشنهادات مطروحه موضوع پیگیری گردد.
۲مشکالت فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز ناشی از عدم امکان ثبت درخواست در سامانه مربوطه جهت صدور پروانه بهره برداری و ارائه راهکارمقررشد مشکلات فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمزارز از طریق استانداری پیگیری و درخواست اجازه فعالیت و صدور پروانه بهره برداری ) درخصوص افرادی که در استان مجوز تاسیس گرفته اند و در مرحله راه اندازی هستند و از طرفی برق آنان تامین شده و تایید یه شرکت برق را دارند ( از طریق مکاتبه ای با وزارت کشور پیگیری گردد.استانی- مکاتبه استاندارمحترم وقت با وزیر محترم کشور با موضوع درخواست فعالان حوزه استخراج رمز ارز (نامه شماره 37/1/47855 مورخ 1400/09/07
۳مشکالت فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز ناشی از عدم امکان ثبت درخواست در سامانه مربوطه جهت صدور پروانه بهره برداری و ارائه راهکارمقررشد سازمان صمت استان موضوع را از طریق وزارت مطبوع پیگیری نماید و گزارش اقدامات را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا طی نامه شماره 1400/459/الف مورخ 1400/09/10
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/466/الف مورخ1400/09/14)
- مکاتبه سازمان صمت استان (نامه شماره131/1/45341 مورخ 1400/09/29) مبنی بر انعکاس مسائل و مشکلات متقاضیان و دارندگان جواز تأسیس استخراج رمز ارز استان و درخواست راهکار به وزارت متبوع به انضمام پاسخ از سرپرست محترم دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت متبوع (مکاتبه شماره 60/224743 مورخ1400/09/21 با موضوع فعالیت استخراج رمز ارز)
۴ارائه راهکار در جهت تسریع در صدور مجوزهای مرتبط با ایجاد بارگاه های زرشکبا عنایت به اینکه مشکل مطرح شده خاص خراسان جنوبی بوده و محصول زرشک منحصربه این استان است مقرر شد اداره کل جهاد کشاورزی استان و سازمان امور اراضی پیشنهادات ارائه شده را درقالب یک طرح و مدل متناسب با شرایط استان و نیاز کشاورزان، به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان جهت پیگیری از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی و همچنین حوزه اقتصادی استانداری جهت مکاتبه با حوزه اقتصادی وزارت کشور ارسال نمایند تا مشکل احداث بارگاه های زرشک و کنترل بار میکروبی حل شود.استانی- ارسال صورتجلسه شورا طی نامه شماره 1400/459/الف مورخ 1400/09/10
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/466/الف مورخ1400/09/14)
- پاسخ جهاد کشاورزی استان مبنی بر ارسال پیشنهادات مربوطه به صدور مجوزهای بارگاه بهداشتی زرشک و انعکاس به سازمان امور اراضی کشور (طی نامه شماره 28143-400/03/12) و همچنین ضوابط پیشنهادای جهت اصلاح دستور العمل احداث بارگاه بهداشتی زرشک طی نامه شماره 1400/2/103428 مورخ 1400/09/27
- نامه پیگیری دبیرخانه مبنی براساس پیشنهادات جهاد کشاورزی استان در قالب طرح و مدل مصوب جهت پیگیری در سطح ملی (نامه شماره 1400/494/الف مورخ 1400/09/30)
۵گزارش اجرای مصوبات
جلسه گذشته شور ای
گفتگوی استان )مورخ
08 / 08 / 1400 )
مقرر شد تقاضای تسهیلات شرکت های حمل و نقل طی مکاتبه ای از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به حوزه معاونت اقتصادی استانداری و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ارسال و در دستور کار کمیسیون هماهنگی بانک های استان قرار گیرد تا در جلسه کمیسیون نسبت به بررسی و تعیین تکلیف تک تک شرکتهای متقاضی تصمیم گیری شود.استانی- ارسال صورتجلسه شورا طی نامه شماره 1400/459/الف مورخ 1400/09/10
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/466/الف مورخ1400/09/14)
- مکاتبه مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به مدیرکل محترم دفترسرمایه گذاری و اشتغال استانداری منضم به لیست شرکت های حمل و نقل متقاضای تسهیلات طی نامه شماره 33/45660 مورخ 1400/09/15 و رونوشت به دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان
- مکاتبه دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان مبنی بر حادث شدن پاندمی بیماری کرونا در بخش ستادی بدنه بانک و ابتلای تعدادی از همکاری (ازجمله دبیر کمیسیون)، پس از بهبودی و کسب عافیت در خصوص اجرای مصوبات پیگیری های لازم انجام خواهد شد. (نامه شماره1400/8700/01/302681/ص مورخ 1400/09/16)
- مکاتبه مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به دبیر شورای گفتگو مبنی بر اعلام لیست شرکت های حمل و نقل متقاضای تسهیلات به مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری (نامه شماره 33/46797 مورخ 1400/09/20
- مکاتبه مجدد دبیرخانه جهت پیگیری اجرای مصوبات خطاب به دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان (نامه شماره 520/1400/الف مورخ 11/10/1400)
- پاسخ دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان مبنی براینکه باتوجه به شرایط جدید پاندمی کرونا و درگیری تعدادی از مدیران و کارکنان شبکه بانکی به کووید -19 جلسه کمیسیون هماهننگی بانکها برگزاری نشده و موضوع مصوبه شورای گفتگو در دستور کار قراردارد که مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد"

مصوبات ملی سی و دومین (۳۲) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱مشکلات فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز ناشی از عدم امکان ثبت درخواست در سامانه مربوطه جهت صدور پروانه بهره برداری و ارائه راهکاردر پایان جلسه با توجه به موارد مطرح شده و مکاتبات سایر شوراهای استانی؛ موارد ذیل جهت پیگیری از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی مصوب شد:
1 .افرادی که جواز تأسیس گرفته و در مرحله راه اندازی می باشند و برق آنها تأمین شده است و تأییدیه شرکت توزیع برق را دارند در اولویت قرار گرفته و هرچه سریعتر و حتی المقدور با همان آیین نامه قبلی اجازه صدور پروانه بهره برداری صادر گردد .
2 .افرادی که جواز تأسیس گرفته و نسبت به تأمین مکان، خرید زمین از شرکت شهرکها، خرید ماینر و ... اقدام نموده اند اما تأمین برق نشده اند تا زمان ابلاغ آیین نامه جدید اجازه پی گیری جهت اخذ انشعاب و تأمین برق داده شود و در اولویت دوم صدور پروانه بهره برداری قرار گیرند.
3 .سایر موارد یعنی افرادی که جواز تأسیس گرفته و پیشرفت چندانی نداشته اند و یا جواز تأسیس نگرفته اند تا زمان ابلاغ آیین نامه جدید منتظر بمانند.
ملی