مصوبات استانی سی مین (۳۰) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت وگمرک و واحد بین الملل اتاق بازرگانی درخصوص بررسی حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی به انضمام پیشنهادات کارشناسیمقررگردید سازمان صمت استان درخصوص دریافت اعتبارات به منظور پرداخت یارانه سفر (50 درصدی ) به متقاضیان حضور در هیأت تجاری استان جهت بازدید از اکسپو 2020دبی و نمایشگاه گلفود از طریق سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/367/الف مورخ 1400/07/19)
- پاسخ مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر: "طبق استعلام به عمل آمده از سازمان توسعه تجارت ایران دررابطه با نحوه حمایت از اعزام هیأت های تجاری – بازاریابی به کشورهای هدف و نمایشگاه های منتخب، (یارانه حمایتی حداکثر 30 درصد) صرفا مشمول افرادی می شود که در قالب هیأتهای ملی و دارای صلاحیت اعزام گردند. همچنین تخصیص یارانه سازمان مشروط به تأمین بودجه و اعتبارات درسال جاری خواهد بود و به هیأت های تجاری خارج از چارچوب ذکرشده یارانه ای تعلق نخواهد گرفت."(طی مکاتبه شماره 131/1/34069 مورخ 1400/07/28)
۲گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت وگمرک و واحد بین الملل اتاق بازرگانی درخصوص بررسی حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی به انضمام پیشنهادات کارشناسیمقررگردید شرکت شهرک های صنعتی استان 80 درصد هزینه های سفر فعالان اقتصادی که واحد آنان در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فعال می باشد را پرداخت نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/365/الف مورخ 1400/07/19)
- پاسخ مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران "پرداخت یارانه به منظور حضور واحدهای تولیدی در اکسپو مشمول حمایت نمی باشد و حمایت این شرکت مشمول اعزام واحداهای تولیدی به نمایشگاه های تخصصی دبی خواهد بود." (طی نامه شماره 6212-1400 مورخ 1400/07/26)
۳گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت وگمرک و واحد بین الملل اتاق بازرگانی درخصوص بررسی حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی به انضمام پیشنهادات کارشناسیمقررگردید اتاق های بازرگانی و تعاون نسبت به پوشش 30 درصد از هزینه های سفر فعالان اقتصادی که متقاضی همراهی در هیأت تجاری استان جهت بازدید از رویداد اکسپو 2020 و نمایشگاه گلفود دبی بوده و خارج از شهرک های صنعتی فعالیت دارند، اقدام نمایند.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/366/الف مورخ 1400/07/19)
- براساس اعلام ریاست محترم اتاق تعاون، موضوع در حال رایزانی با اتاق تعاون ایران می باشد.
۴گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 06/06/1400)مقرر گردید درصورتی که واحد صنعتی لبنی درزمان ایجاد واحد از تسهیلات بانکی استفاده کرده و محل اجرای طرح در رهن بانک باشد، در صورت دارا بودن سایر شرایط (از قبیل صورتهای مالی، رتبه اعتباری سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و...)، بانک از محل تجدید ارزیابی نسبت به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش اقدام نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- نظر به اینکه جلسه واحدهای لبنی با محوریت سازمان جهاد کشاورزی استان و بدون حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و دبیر کیمسیون هماهنگی بانک های استان در تاریخ 1400/07/28 برگزار شده است، براساس اعلام دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکها و با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مذکور، واحدهای متقاضی تسهیلات برای تأمین مالی با امعان نظر به حضور مدیر محترم بانک کشاورزی استان از طریق آن مدیریت و برابر با مصوبه شورا (تجدید ارزیابی واحد و پذیرش محل اجرای طرح در صورت استفاده از سرمایه ثابت) اقدام نمایند.
۵گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 06/06/1400)برگزاری دوره آموزشی بررسی صورتهای مالی جهت متقاضیان تسهیلات با مشارکت دبیرخانه شورا و کمیسیون هماهنگی بانک های استاناستانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- هماهنگی واحده آموزش اتاق بازرگانی با کمیسیون هماهنگی بانکها جهت تعیین مدرس و سرفصل دوره
- مکاتبه با سازمان ها و تشکل ها جهت اطلاع رسانی به اعضای زیر مجموعه طی نامه شماره 1400/364/الف مورخ 1400/07/19
- اطلاع رسانی به اعضای اتاق بازرگانی طی نامه شماره 1400/362/الف مورخ 1400/07/19
- اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی اتاق بازرگانی و شوری گفت و گوی استان
برگزاری دوره در تاریخ 1400/07/29
۶گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 06/06/1400)مقرر گردید موضوع راه اندازی واحدهای لبنی استان به طور جدی در دستور کار استانداری قرارگرفته و جلسه ای در استانداری با مسئولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، مدیرکل صمت، جهاد کشاورزی و نماینده اتاق و درصورت نیاز حضور واحدهای لبنی برگزار و سازوکار لازم مشخص و نسبت به تعیین تکلیف قطعی واحدهای لبنی و فعال سازی آنان اقدام گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/368/الف مورخ 1400/07/19)
- برگزاری جلسه در تاریخ 1400/07/28
- ارسال صورتجلسه به دبیرخانه شورا طی نامه شماره 1400/2/79577 مورخ 1400/08/03
۷گزارش فعالیت های خوشه زرشک و عناب استان و ارائه برنامه های توسعه مرتبط با بازار و فراوریمقررگردید شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به برگزاری جشنواره زرشک طی مهرماه جاری اقدام نماید.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/365/الف مورخ 1400/07/19)
- پاسخ مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی مبنی انجام مقدمات جشنواره و تعیین تاریخ برگزاری در روز شنبه 1400/08/01 (طی نامه شماره 6212-1400 مورخ 1400/07/26)
- برگزاری جشنواره در تاریخ تعیین شده
۸مشکلات فروش زرشک استان و ارائه راهکار
مقررگردید موضوع در جلسه ویژه ای به ریاست استاندار محترم و در سالن جلسات حوزه ایشان با حضور نماینده اتاق، تشکل ها و دستگاه های مرتبط ظرف هفته آتی، مطرح گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/368/الف مورخ 1400/07/19)
- برگزاری جلسه طی دعوتنامه شماره 1400/2/75983 مورخ 1400/07/24 جهاد کشاورزی استان به ریاست استاندار محترم و در محل سالن جلسات حوزه ایشان در تاریخ 1400/07/25
- ارسال صورتجلسه به دبیرخانه شورا طی نامه شماره 77884/2/1400 مورخ 1400/07/28
۹راهکارهای تأمین مالی سرمایه بخش دولتی "تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان"مقررگردید موضوع در جلسه ویژه ای به ریاست استاندار محترم و در سالن جلسات حوزه ایشان با حضور اعضای هیأت مؤسس تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان، نماینده اتاق و دستگاه های مرتبط ظرف هفته آتی مطرح گردد.استانی- ارسال صورتجلسه شورا (طی مکاتبه شماره 1400/357/الف مورخ 1400/07/17
- نامه پیگیری دبیرخانه درخصوص لزوم گزارش اجرای مصوبات (طی مکاتبه شماره 1400/368/الف مورخ 1400/07/19)
- برگزاری جلسه در مورخ 1400/07/18 به ریاست استاندار محترم و در محل سالن جلسات حوزه ایشان
- ارسال صورتجلسه به دبیرخانه شورای گفتگوی استان طی نامه شماره 00/4/3650 مورخ 1400/07/25 ریاست محترم اتاق تعاون استان