مصوبات استانی سی مین (۳۰) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت وگمرک و واحد بین الملل اتاق بازرگانی درخصوص بررسی حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی به انضمام پیشنهادات کارشناسیمقررگردید سازمان صمت استان درخصوص دریافت اعتبارات به منظور پرداخت یارانه سفر (50 درصدی ) به متقاضیان حضور در هیأت تجاری استان جهت بازدید از اکسپو 2020دبی و نمایشگاه گلفود از طریق سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نماید.استانی
۲گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت وگمرک و واحد بین الملل اتاق بازرگانی درخصوص بررسی حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی به انضمام پیشنهادات کارشناسیمقررگردید شرکت شهرک های صنعتی استان 80 درصد هزینه های سفر فعالان اقتصادی که واحد آنان در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فعال می باشد را پرداخت نماید.استانی
۳گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت وگمرک و واحد بین الملل اتاق بازرگانی درخصوص بررسی حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو 2020 دبی به انضمام پیشنهادات کارشناسیمقررگردید اتاق های بازرگانی و تعاون نسبت به پوشش 30 درصد از هزینه های سفر فعالان اقتصادی که متقاضی همراهی در هیأت تجاری استان جهت بازدید از رویداد اکسپو 2020 و نمایشگاه گلفود دبی بوده و خارج از شهرک های صنعتی فعالیت دارند، اقدام نمایند.استانی
۴گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 06/06/1400)مقرر گردید درصورتی که واحد صنعتی لبنی درزمان ایجاد واحد از تسهیلات بانکی استفاده کرده و محل اجرای طرح در رهن بانک باشد، در صورت دارا بودن سایر شرایط (از قبیل صورتهای مالی، رتبه اعتباری سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و...)، بانک از محل تجدید ارزیابی نسبت به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش اقدام نماید.استانی
۵گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 06/06/1400)برگزاری دوره آموزشی بررسی صورتهای مالی جهت متقاضیان تسهیلات با مشارکت دبیرخانه شورا و کمیسیون هماهنگی بانک های استاناستانی
۶گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 06/06/1400)مقرر گردید موضوع راه اندازی واحدهای لبنی استان به طور جدی در دستور کار استانداری قرارگرفته و جلسه ای در استانداری با مسئولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، مدیرکل صمت، جهاد کشاورزی و نماینده اتاق و درصورت نیاز حضور واحدهای لبنی برگزار و سازوکار لازم مشخص و نسبت به تعیین تکلیف قطعی واحدهای لبنی و فعال سازی آنان اقدام گردد.استانی
۷گزارش فعالیت های خوشه زرشک و عناب استان و ارائه برنامه های توسعه مرتبط با بازار و فراوریمقررگردید شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به برگزاری جشنواره زرشک طی مهرماه جاری اقدام نماید.استانی
۸مشکلات فروش زرشک استان و ارائه راهکار
مقررگردید موضوع در جلسه ویژه ای به ریاست استاندار محترم و در سالن جلسات حوزه ایشان با حضور نماینده اتاق، تشکل ها و دستگاه های مرتبط ظرف هفته آتی، مطرح گردد.استانی
۹راهکارهای تأمین مالی سرمایه بخش دولتی "تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان"مقررگردید موضوع در جلسه ویژه ای به ریاست استاندار محترم و در سالن جلسات حوزه ایشان با حضور اعضای هیأت مؤسس تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان، نماینده اتاق و دستگاه های مرتبط ظرف هفته آتی مطرح گردد.استانی

مصوبات ملی سی مین (۳۰) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱مشکلات فروش زرشک استان و ارائه راهکارباتوجه به اینکه یکی ازموارد مهم و تأثیر گذار دربحث فروش زرشک، کیفیت آن می باشد و مشکلات کشاورزان درخصوص احداث بارگاه های زرشک عامل مهم و تأثیر گذاری در سطح کیفیت محصول زرشک می باشد از این رو:
1. با عنایت به اینکه براساس بند 8 بخشنامه شماره 451081 مورخ 30/01/ 1400 سازمان امور اراضی کشور، صدور هرگونه مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برروی استخرهای ذخیره آب کشاروزی، بارگاه های زرشک و ... ممنوع است، لذا مقررگردید :
- امکان صدور مجوز ساخت بنا بر روی ساختمان بارگاه های زرشک و عناب به منظور حفاظت و افزایش امنیت در برابر سرقت محصول و جلوگیری از زیان کشاورز و کاهش هزینه رسیدگی به باغات با توجه به حضور خانواده کشاورز در مزرعه و همچنین عدم نیاز به تغییر کاربری اراضی جهت ساخت خانه کارگری یا مسکونی.
- کاهش حداقل متراژ مورد نیاز جهت دریافت مجوز بارگاه زرشک از 5000 مترمربع به حداقل 2500 مترمربع (مطابق با روال گذشته صدور مجوز)
- با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان استان خرده مالک می باشند در مواردی که محصول زرشک کشاورز در درختان پراکنده و در باغات مختلف کشت شده است و یا محصول زرشک در باغی که دارای محصولات مختلف می باشد، تعداد درختان زرشک متناسب با حداقل سطح تعیین شده جهت صدور مجوز بارگاه زرشک، ملاک عمل قرار گیرد.
2. در گذشته بارگاه های زرشک یا طرح هایی که در راستای بهینه کردن محصولات کشاورزی بوده است براساس موافقت نامه های تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجوز صادر می گردید که نیاز به سند مالکیت نداشت و با قولنامه و اخذ تعهد محضری از متقاضی قابل انجام بود اما درحال حاضر با توجه به ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی (شماره 26213 مورخ 29/10/1399) این موارد حتما باید در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح شود که نیاز مند مدرک مالکیت معتبر (اعم از حکم دادگاه، گواهی ثبتی یا سند مالکیت) می باشد که با توجه به اینکه در استان خراسان جنوبی بحث خرده مالکی مطرح و اکثر اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی و محضری می باشد بحث صدور مجوز گلخانه ها، بارگاه های زرشک، انبار، قسمت های اداری و خانه کارگری را که نیاز مند تغییر کاربری است با چالش جدی مواجه نموده است لذا با توجه به شرایط استان مقرر گردید:
مستثنی شدن خراسان جنوبی از موضوع ابلاغیه شماره 26213 مورخ 29/10/1399 وزارت جهاد کشاورزی (درخواست استان: صدور مجوز همانند گذشته براساس تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی)
ملی